23 czerwca 2018


Przypatrywanie się latającym albatrosom, ich dynamika i zdolność opuszczania i wlatywania w odpowiednie warstwy powietrza, pozwoliły zaobserwować fizyczny proces przenoszenia pędu. Fizyka ruchu tych ptaków okazała się podobna do ruchu żaglowca.

robot szybowiec


Naukowcy z uniwersytetów w Strathclyde i Pekinie wykazali, że promieniowanie terahercowe może z powodzeniem zastąpić niebezpieczne promieniowanie rentgenowskie w zastosowaniach przemysłowych. Promieniowanie THz występuje na końcu widma podczerwieni przed mikrofalami. Jego częstotliwość wynosi od 0,1 do 10 THz. Stanowi ono ważne narzędzie do identyfikacji substancji niebezpiecznych, takich jak np. narkotyki i materiały wybuchowe. Używane jest również do badania cząstek biologicznych, takich jak np. DNA oraz półprzewodników.

Radiation

W celu otrzymania użytecznego promieniowania THz po raz pierwszy wykorzystano wysoko naładowane wiązki elektronów w laserowym przyśpieszaczu Wakefield.
– Wysoka energia otrzymanych w ten sposób promieni otwiera nowe możliwości wykorzystania ich w celach przemysłowych, szczególnie do badań struktury wielu materiałów – mówił prof. Dino Jaroszyński, jeden z twórców rozwiązania z University of Strathclyde.

www.strath.ac.uk


Badacze z Minnesota University wykazali, że ruten stanowi jeden z pierwiastków chemicznych, mających właściwości magnetyczne w temperaturze pokojowej. Jak dotąd podobny charakter przypisywano jedynie żelazu, kobaltowi i niklowi.


Inżynierowie z Pacific Northwest National Laboratory opracowali nowy proces umożliwiający łączenie grubych blach aluminiowych i stalowych, który może przyczynić się do powstania nowej generacji pojazdów pancernych o obniżonej masie.

dovetailing2


Zespół naukowców z uniwersytetów San Diego i Berkeley skonstruował podwodnego robota, który jest podobny do węgorza, miękki, lecz zupełnie przeźroczysty i bezgłośny. Prace finansował Urząd Badań Marynarki Wojennej.

przezroczysty miekki robot