26 czerwca 2019


Mimo wielu istniejących rozwiązań i powłok antykorozyjnych rdza ciągle powoduje milionowe straty w gospodarkach wielu krajów. Wystarczy niewielkie, niemal niewidoczne obtłuczenie lub zarysowanie powłoki antykorozyjnej aby w szybkim tempie zaczęło rozwijać się ognisko rdzy, która niszczy zainfekowany element.


Wykorzystanie energii wiatrowej jest nie tylko kosztowne z powodu skomplikowanych konstrukcji turbin, czy dzierżawy pól wiatrowych. Ma ono również wielu przeciwników, wśród których są zarówno osoby zniechęcone wywoływanym przez turbiny hałasem, jak i dbające o ekologię i zagrożone trasy przelotów ptaków.

N2 AWES


Spółki tworzone przez jednostki naukowe nie sprawdziły się dotychczas jako skuteczne narzędzie pozwalające na transfer wyników badań naukowych lub prac rozwojowych do gospodarki – tak wynika z raportu NIK. Mimo nakładów finansowych efekty ich prac są mizerne, a przychody znikome, uzyskiwane głównie z usług doradczych czy szkoleniowych. Spółki generalnie nie otrzymują wyników prac badawczych, które mogłyby podlegać komercjalizacji. Takie uwarunkowania ograniczają więc możliwość osiągnięcia celu, dla którego spółki zostały utworzone – podaje raport NIK.


W ramach projektu DEmiL (niem. Direktgekühlter Elektromotor mit integralem Leichtbaugehäuse) w Instytucie Fraunhofera we współpracy z KIT (Karlsruhe Institute of Technology) opracowano nową koncepcję silnika elektrycznego, wykonanego z materiałów kompozytowych z innowacyjnym układem chłodzenia.

directlycooledelectricmotor
Przekrój silnika


Lód może być niebezpieczny nie tylko dla statków powietrznych i energetycznych linii przesyłowych. Dotychczas stosowane sposoby odladzania są nie zawsze skuteczne lub energochłonne. Odladzające środki używane w lotnictwie są kosztowne i trzeba je wielokrotnie stosować.

News 1 Houston