26 czerwca 2019


Francuski jacht Energy Observer przepłynął 10 326 mil, głównie po Morzu Śródziemnym. Jednostka napędzana jest wyłącznie energią odnawialną. Wykorzystane są energie: solarna, wiatru i ruchów fal. Zamontowana na jachcie instalacja wodorowa jest znacznie mniejsza i lżejsza niż podobna, wykorzystująca wyłącznie akumulatory.

large 17 sailing jeremybidon5


Humanoidalne roboty, dokładnie powtarzające ruchy operatora, pożądane są w wielu dziedzinach, od medycyny do skomplikowanych akcji ratowniczych. Pozwalają bowiem na precyzyjne działania w środowiskach zabójczych dla człowieka. Dotąd największym ich ograniczeniem była niewielka odległość od operatora.

large 20181129 02 01


Materiały zawierające surowce roślinne, jak np. włókna kukurydzy lub konopi, używane są w przemyśle samochodowym i lotniczym. Jednak nie można wykonywać z nich ważnych elementów konstrukcyjnych, a jedynie wykładziny, zderzaki itp. Dr Hom Dhakal z Uniwersytetu Portsmouth zajął się wykorzystaniem odpadów palmy kokosowej, rośliny która powszechnie występuje w wielu rejonach świata, a odpady z niej najczęściej są palone.

N 6 Biokompozyty


Naukowcom z japońskiego uniwersytetu Chiba, kierowanym przez prof. Tomoyoshi Ito, udało się skonstruować komputer specjalnego przeznaczenia, który może wyświetlać wysokiej jakości trójwymiarowe, holograficzne obrazy jako video. Pierwszy komputer do tego celu, nazwany HORN, powstał w 1992 roku.


Grupa naukowców kierowana przez prof. Kennetha Wärnmarka ze szwedzkiego uniwersytetu w Lund zajmuje się badaniem materiałów, które mogłyby zastąpić bardzo kosztowne cząsteczki kompleksów metali, używane w ogniwach fotowoltaicznych i fotokatalizatorach wykorzystywanych do produkcji biopaliw. Od pięciu lat skoncentrowano się nad wykorzystaniem powszechnie występującego i taniego żelaza.