24 lutego 2019


Kamery i aparaty fotograficzne wykorzystywane są obecnie w wielu konstrukcjach. Największe zastosowanie mają w samochodach autonomicznych. W University of Utah opracowano urządzenie pozbawione obiektywu, który często jest najkosztowniejszym elementem kamery.

kamera bez obiektywu


Występowanie izolatorów przewodzących przewidywali fizycy teoretyczni. Izolatory topologiczne izolują pręt wewnątrz materiału przewodząc po swojej powierzchni. Kryształy przewodzą po krawędziach, a w przypadku ich uszkodzenia powodującego pęknięcie krawędzi prąd płynie po nowo utworzonych krawędziach.


O ile żywotność pełnowymiarowych turbin gazowych jest więcej niż wystarczająca, to ich najmniejsze wersje, używane głównie jako napęd generatorów elektrycznych w dronach, są bardzo zawodne. Uproszczenia konstrukcji, wynikające z miniaturyzacji, powodują zaburzenia chłodzenia prowadzące do wypalania materiału przez wysoką temperaturę gazów zasilających. Z drugiej strony obniżenie temperatury obniża osiągi urządzenia.

News 2 turbina druk 3 D


Postulat skonstruowania silnika spalinowego, którego eksploatacja nie wiązałaby się z emisją szkodliwych dla środowiska substancji jest możliwy do zrealizowania. Dowodzą tego wyniki eksperymentu przeprowadzonego na Monachijskim Uniwersytecie Technologicznym.

czysty silnik 2


Wykorzystując zasady termiczne Curie i tzw. silnik Curie, w którym krążek folii osadzony na czubku igły pod wpływem światła laserowego zaczyna się obracać, naukowcy z Tufts University School of Engineering zbudowali magnetyczne kompozyty elastomerowe. Potrafią one poruszać się pod wpływem światła, w różny, określony przez twórców sposób.

elastomery wyginaja sie w strone swiatla