24 lutego 2019


Naukowcom z japońskiego uniwersytetu Chiba, kierowanym przez prof. Tomoyoshi Ito, udało się skonstruować komputer specjalnego przeznaczenia, który może wyświetlać wysokiej jakości trójwymiarowe, holograficzne obrazy jako video. Pierwszy komputer do tego celu, nazwany HORN, powstał w 1992 roku.


Grupa naukowców kierowana przez prof. Kennetha Wärnmarka ze szwedzkiego uniwersytetu w Lund zajmuje się badaniem materiałów, które mogłyby zastąpić bardzo kosztowne cząsteczki kompleksów metali, używane w ogniwach fotowoltaicznych i fotokatalizatorach wykorzystywanych do produkcji biopaliw. Od pięciu lat skoncentrowano się nad wykorzystaniem powszechnie występującego i taniego żelaza.


Największym problem dotyczącym energii odnawialnej jest jej przechowanie. Zarówno energia słoneczna, jak i ta, uzyskiwana z wiatru, zależą od pogody i pory dnia. Akumulatory litowo-jonowe są bardzo kosztowne. Na dużych farmach solarnych nadmiaru energii używa się do topienia soli, która rozgrzana do bardzo wysokiej temperatury, w porze gdy słońce już nie operuje, wytwarza parę napędzającą turbiny.

N 4 przechowanie energii w krzemie


Publikacja „NX CAM Virtual Machine” wydana przez CAMdivision liczy ponad dwieście stron. Obszerne jej fragmenty są dostępne bezpłatnie w formacie PDF wraz z dodatkowymi plikami do ćwiczeń i filmami instruktażowymi. Udostępnione rozdziały książki dotyczą programowania obróbki w NX CAM, od wczytania detalu, definicji środowiska pracy, przez obróbkę zgrubną i wykańczającą, aż po symulację obróbki na bazie kodu NC. Dodatkowa część, opisująca edycję importowanych modeli za pomocą Synchronous Technology, może zainteresować nie tylko technologów, ale również konstruktorów.


Istnieje wiele rozwiązań przybliżających możliwości robotów do możliwości ludzkich. Bardzo trudno jednak zbudować materiał, który przekazywałby tyle informacji i bodźców, co ludzka skóra. W większości konstrukcji połączenie układów elektronicznych wyczuwających dotykiem ciśnienie, strukturę materiału, wilgotność, temperaturę itd. z bardzo elastyczną formą, napotyka na poważne trudności.

elektroniczna skora