15 października 2019


Do produkcji białych farb ciągle służy biel tytanowa. Jest ona niezbyt bezpiecznym i drogim związkiem, pozostawiającym tzw. ślad węglowy. Uniwersytet Sheffield, ze wsparciem firmy AkzoNobel, specjalizującej się w produkcji farb i lakierów, prowadził badania nad bielą w świecie przyrody.

News 5 Beetle785


Na uniwersytecie Rice zbudowano reaktor przetwarzający dwutlenek węgla w kwas mrówkowy. W wyniku reakcji powstaje czysty i stężony kwas mrówkowy, który może być paliwem dla ogniw paliwowych.

News 4 0722 FUEL 1 WEB


Podczas gdy wiele firm interesuje się niewielkimi dronami, np. do dostarczania paczek, niektóre zastosowania wymagają maszyn o znacznie większej ładowności. Pracują nad nimi zarówno Boeing, jak i Airbus. Nie brakuje także projektów małych firm.

News 8 DF ELROY 2 ElroyAir


Inżynierowie Instytutu Fraunhofera opracowali łożyska smarowane wodą. Są to łożyska ślizgowe, w których konstrukcji wykorzystano znane zasady elektrochemiczne. Wewnętrzną część stanowi stalowy wał, a zewnętrzną – pierścień składający się z wewnętrznej warstwy aluminiowej i zewnętrznej ze spieków metali.

news7


Analiza mikrostruktur stopów metali jest długotrwała i kosztowna. Trudno ją przeprowadzić bez próbki gotowego stopu, ponieważ dotąd nie istniało precyzyjne narzędzie teoretyczne. Naukowcy japońskiego National Institute for Materials Science skoncentrowali się nad badaniami stopów składających się z niklu i aluminium. Materiał ten jest używany m. in. do produkcji tak newralgicznych elementów jak np. turbiny silników odrzutowych.

N 1 ni al