19 kwietnia 2019


Specjaliści inżynierii materiałowej od lat pracują nad materiałami mającymi zdolność do samoregeneracji. Najwięcej z tym trudności sprawiają materiały przewodzące prąd w układach elektronicznych. Najmniejsza nawet przerwa w obwodzie unieruchamia układ.

samonaprawiajacy material


Nanorurki węglowe są materiałem wykazującym znacznie lepsze właściwości od stali i przewodzącym prąd znacznie lepiej niż miedź. Dlatego jest bardzo pożądany w wielu dziedzinach techniki. Niestety główną barierą w ich wykorzystaniu jest wysoka cena, dochodząca do 200 USD za 1 kg.

nanorurki weglowe z powietrza


Jedną z wad używanych powszechnie akumulatorów jest długi czas ich ładowania. Zespół uczonych z Cornell University postanowił to zmienić, nie wynajdując zupełnie nowego urządzenia lecz zmieniając jego architekturę.

szybkie ladowanie


Inżynierowie z Uniwersytetu w Glasgow i Dnieprzańskiego Uniwersytetu Narodowego skonstruowali i przetestowali silnik rakietowy, zbudowany według innowacyjnej koncepcji.


Badacze z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) skonstruowali przyrząd badawczy, wykorzystujący promieniowanie rentgenowskie do diagnostyki procesu druku 3D w czasie rzeczywistym.