26 maja 2018


W wielu dziedzinach przemysłu stosowane są urządzenia transportujące przeróżne obiekty. Jest kilka typów rozwiązań konstrukcyjnych takich urządzeń. Począwszy od najprostszego transportu taśmowego, poprzez przenośniki ślimakowe, aż po dedykowane urządzenia zrobotyzowane.

Bernard Pacula

Do zwykłego transportu czy przemieszczania materiałów sypkich zazwyczaj wystarcza, gdy ślimak ma stały skok i przekrój. Urządzenia stosowane w transporcie elementów na liniach technologicznych, w energetyce, czy dostarczające i dozujące granulat w procesie wtrysku, mają często skok zmienny. Zastosowanie takie jest stosowane z różnych przyczyn. Może to być potrzeba kontroli prędkości przemieszczania się czynnika czy produktów na linii (przez zmianę skoku uzyskuje się zmianę prędkości na poszczególnych fragmentach ślimaka) lub zwiększanie kontroli nad dozowaniem ilości np. granulatu (przez zmniejszenie skoku uzyskuje się efekt zagęszczenia, czy po prostu dokładniejszego wypełnienia przestrzeni przepustowej).
W artykule zajmiemy się konstruowaniem elementu roboczego przenośnika ślimakowego.

projektowanie walow slimakowych
Rys. 1

Na rysunku 1 pokazany jest schematyczny przykład budowy takiego urządzenia. Wewnątrz rury znajduje się wał ślimakowy, przenoszący materiał sypki. Wykonanie takiego elementu jest dość proste, jeśli przyjmiemy, iż prędkość na całej długości ścieżki roboczej ma być stała. Modelowanie rozpoczniemy od utworzenia, w środowisku części, rury, do której dorobiony zostanie ślimak.


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 12 (99) grudzień 2015

Czytaj także:

Elektryczna „Korba” zewnętrzny rozrusznik dla pojazdów klasycznych i zabytkowych Elektryczna „Korba” zewnętrzny rozrusznik dla pojazdów klasycznych i zabytkowych
„W celu inicjacji pracy silnika spalinowego konieczny jest jego rozruch. W sprawnym silniku wystarczy by...
Manipulatory 3Dconnexion
Manipulator – myszka 3D to urządzenie peryferyjne, które zmienia sposób pracy z aplikacjami 3D. Dzięki...
Urządzenia inżynieryjne do rozpoznania i rozminowania dla kołowych pojazdów opancerzonych Urządzenia inżynieryjne do rozpoznania i rozminowania dla kołowych pojazdów opancerzonych
Zapewnienie ruchu i dużej manewrowości wojsk na współczesnym polu walki możliwe jest dzięki użyciu sprz...
Warunki techniczne wykonania i odbioru Warunki techniczne wykonania i odbioru
Niewinny skrót WTWiO kryje w sobie często ogromną wiedzę na temat wykonania urządzeń i maszyn...