15 sierpnia 2018


Czy model przestrzenny śmigła może być wykonany jedynie za pomocą poleceń dostępnych w środowisku modelowania bryłowego? Tak, ale tylko wtedy, gdy zastosujemy polecenie Multi-sections Solid. Metoda żmudna i pracochłonna, bo trzeba przygotować kilka (czasami kilkanaście) przekrojów oraz krzywych prowadzących. I chociaż często jest to jedyna metoda gwarantująca zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi śmigła, to proponuję rozważenie nieco innego rozwiązania.

Andrzej Wełyczko

Niezależnie od wybranej metody konstruktor musi odpowiedzieć na następujące pytanie: w jaki sposób zdefiniować zmienność szerokości oraz kątowego położenia kolejnych przekrojów poprzecznych śmigła? Zmienność geometryczna, rozumiana jako zmienność wymiarów liniowych, kątowych, współczynnika skali czy pola powierzchni, może być w systemie CATIA V5 określona za pomocą geometrycznej definicji prawa zmienności (polecenie Law środowiska Generative Shape Design), czyli powiązania dwóch krzywych (Rys. 1): linii odniesienia (Reference) i krzywej zmienności (Definition).

definiowanie modelu smigla
Rys. 1

Geometryczna definicja prawa zmienności jest analogiczna do wykresu funkcji jednej zmiennej — każdemu punktowi linii Reference odpowiada jeden punkt na krzywej Definition. Dlatego, mimo że nie ma takiego formalnego ograniczenia, krzywa zmienności jest zwykle płaska i leży na jednej płaszczyźnie z linią odniesienia. A skoro tak, to powinno być oczywiste, że najczęściej te krzywe są definiowane w szkicowniku (środowisko Sketcher). Długość linii Reference nie ma żadnego znaczenia, bo definicja prawa zmienności uwzględnia równomierny rozkład parametru x z przedziału [0;1] na całej długości tej linii. Zazwyczaj przyjmujemy długość linii Reference L=100mm (lub wielokrotność), bo w takim przypadku definiowanie krzywej zmienności jest łatwiejsze, ale... jeśli długości linii Reference i krzywej Definition w kierunku określonym linią Reference nie są równe, to w definicji prawa zmienności zostaną one uwzględnione tylko częściowo (patrz: obszar „wspólny” na rysunku 1).


cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (100/101) styczeń-luty 2016

Czytaj także:

Prawo autorskie w działalności inżynierskiej
Wydawałoby się, że działalność inżynierska podlega jedynie prawu własności przemysłowej, obejmują...
Ewolwentowa powierzchnia śrubowa; część 1 Ewolwentowa powierzchnia śrubowa; część 1
Spotkania z użytkownikami systemu CATIA, a także dyskusje prowadzone na forach internetowych są...
Równanie krzywej i jej definicja w systemie CAD - część 3 Równanie krzywej i jej definicja w systemie CAD - część 3
Gdyby zadaniem konstruktora była precyzyjna konstrukcja geometrii zarysu zęba koła zębatego, to jedynym...
Opracowanie linii do gięcia belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego Opracowanie linii do gięcia belki czołowej wózka jezdnego wagonu kolejowego
W artykule opisujemy powstanie nowoczesnej zautomatyzowanej linii produkcyjnej do gięcia belek czołowych wó...