15 sierpnia 2018


W wyniku ciągłego dążenia do poprawy parametrów eksploatacyjnych konstrukcji stalowych, wzrostu jednostkowych obciążeń, niezawodności i trwałości, obniżenia masy konstrukcji (Rys. 1), a w przypadku pojazdów, maszyn lub przyczep – jednoczesnego zwiększenia ładowności lub też obniżenia zużycia paliwa, w przemyśle coraz powszechniej są stosowane zaawansowane stale o wysokiej oraz ultra-wysokiej wytrzymałości. W przemyśle można również zauważyć coraz silniejszą tendencję do stosowania materiałów polimerowych oraz kompozytowych. Jednak z uwagi na korzystne wskaźniki ceny do parametrów eksploatacyjnych oraz trwałości, jak i doskonałej podatności do przeróbki plastycznej oraz możliwości spajania stali konstrukcyjnych za pomocą technologii spawalniczych, wciąż najpowszechniej stosowaną grupę materiałów konstrukcyjnych stanowią stale (Rys. 2).

Agnieszka Kurc-Lisiecka, Aleksander Lisiecki

redukcja grubosci plyt
Rys. 1    Redukcja grubości płyt w konstrukcjach spawanych z stali wysokowytrzymałych [3]

Zwiększający się zakres zastosowania stali o wysokiej wytrzymałości oraz rosnące zainteresowanie ze strony wytwórców konstrukcji stalowych, maszyn i urządzeń, takich jak: pojazdy samochodowe, osobowe i ciężarowe, pojazdy szynowe, naczepy (Rys. 3a), przyczepy towarowe, urządzenia dźwigowe, wysięgniki teleskopowe (Rys. 3b), itp. stymuluje również intensywny rozwój tej grupy stali konstrukcyjnych i w efekcie – wprowadzanie na rynek nowych lub zmodyfikowanych gatunków stali o wysokiej wytrzymałości. Oprócz wysokiej wytrzymałości doraźnej, nowoczesne stale konstrukcyjne muszą mieć wysoką udarność w obniżonych temperaturach, wysoką wytrzymałość zmęczeniową, ale przede wszystkich muszą cechować się przynajmniej dobrą spawalnością, gdyż spawanie jest wciąż podstawową technologią stosowaną w przypadku wytwarzania różnego rodzaju konstrukcji stalowych.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (106/107) lipiec-sierpień 2016

Czytaj także:

Spawanie TIG stali nierdzewnych Spawanie TIG stali nierdzewnych
Przemysłowe spawanie TIG wymaga aby rysy szlifierskie na elektrodzie wolframowej były wzdłużne (nie...
Projektowanie spoin we współczesnych technikach spawania Projektowanie spoin we współczesnych technikach spawania
Dotychczasowe podejście do projektowania połączeń spawanych sprowadza się do policzenia naprężeń i...
Spawanie stali wysokowytrzymałych; cz. II Spawanie stali wysokowytrzymałych; cz. II
Kontynuując temat spawania stali wysokowytrzymałych skupimy się na przedstawieniu wytycznych i zalece...
Spawanie stali wysokowytrzymałych; cz. I Spawanie stali wysokowytrzymałych; cz. I
W konstrukcjach spawanych, zamiast zwykłej stali jakościowej stosuje się stal o podwyższonej wytrzymałoś...