19 marca 2018


Spośród wielu różnych typów obrabiarek frezarki wyróżniają się tym, że obrabia się na nich przedmioty narzędziami o ruchu obrotowym, wieloostrzowymi – frezami i głowicami frezarskimi. Narzędzia te powodują zmienny przekrój wióra i wynikającą stąd zmienną siłę skrawania, wymuszającą drgania skrętne wrzeciona, co przy nałożeniu drgań z samowzbudnymi drganiami własnymi napędu powoduje rezonans i silne drgania całej frezarki. Frezarki są wysokowydajnymi obrabiarkami, pracującymi z dużymi prędkościami skrawania i dużymi posuwami, i wobec tych ciężkich warunków pracy, powinny mieć sztywną budowę tłumiącą drgania oraz konstrukcję zabezpieczającą przed powstaniem rezonansu drgań skrętnych, a także specjalne łożyskowanie wrzeciona.

Aleksander Łukomski

Frezarki produkowane są w wielu odmianach, jako obrabiarki uniwersalne pionowe, poziome i specjalizowane np. frezarki narzędziowe, a także jako obrabiarki specjalne np. zadaniowe lub zespołowe. Do frezarek zalicza się duże wiertarko-frezarki, a niekiedy też piły tarczowe. W zasadzie wszystkie typy frezarek były, a niekiedy jeszcze są, produkowane również w Polsce i były eksportowane do blisko trzydziestu krajów świata. Dopracowaliśmy się wielu dobrych rozwiązań konstrukcyjnych na tym polu.
Dawniejsze konstrukcje frezarek, dla frezowania tylko frezami ze stali szybkotnącej, miały sztywny mechanizm napędu przenoszony z silnika poprzez przekładnię zębatą, gdyż we frezarkach tych nie występował rezonans drgań, bo też zakres częstotliwość drgań własnych przekładni zębatych jest znacznie wyższy od zakresu częstotliwości wymuszonych drgań własnych, których częstotliwość jest niska.

lozyska NN
Rys. 1    Fragment karty katalogowej łożysk NN

Obecnie przy stosowaniu wysokowydajnego frezowania głowicami frezarskimi z ostrzami z węglików i różnymi powłokami ostrzy występuje wysoki zakres częstotliwości drgań wymuszonych, wynoszący do 70 Hz, i jest on zbliżony w skrajnych przypadkach do zakresu drgań własnych mechanizmu napędowego, co jest bardzo niekorzystne nie tylko dla jakości powierzchni obrabianej, ale i dla trwałości samej frezarki. Zastosowano wiele nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych aby uniknąć niebezpieczeństwa powstawania rezonansu drgań w całym zakresie pracy frezarki, w tym podatne przeniesienie napędu. Jednak napęd ten nie może być zbyt podatny, stosuje się więc tzw. sztywne przekładnie pasowe (selekcjonowane pasy klinowe o tych samych wymiarach i tolerancjach, mocniej naciągnięte – 4, 6, 8 sztuk pasków) lub podwójny napęd za pomocą przekładni pasowych, w zakresie dużych prędkości obrotowych i poprzez przekładnię zębatą, w zakresie małych prędkości obrotowych. Niekiedy stosuje się przekładnie z paskiem gumowym zębatym, zwłaszcza gdy parametry pracy wrzeciona są ustalone i niezmienne np. w obrabiarkach specjalnych. Stosowane są jeszcze inne rozwiązania, ale nie zostaną one tu omówione, bo sprawę rezonansu poruszyłem tylko dlatego, żeby pokazać z jakimi problemami konstruktor frezarki musi sobie poradzić. Ale oczywiście tych problemów jest więcej. Jednym z ważniejszych jest łożyskowanie wrzeciona (gdy weźmiemy pod uwagę ciężkie warunki pracy frezowania).

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (124/125) styczeń-luty 2018

Czytaj także:

Polskie obrabiarki specjalne; cz. 1 Polskie obrabiarki specjalne; cz. 1
  Pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku w USA sprzedawano duże ilości polskich obrabiarek...
Kula doktora Hüttlina Kula doktora Hüttlina
Wśród napędów przyszłości zaprezentowanych w tzw. zielonym pawilonie genewskiego salonu samochodowego...
Projektowanie  procesów obróbczych Projektowanie procesów obróbczych
    Możliwości współczesnych obrabiarek umożliwiają obróbkę materiału z wykorzystaniem r...
Niedoceniane połączenie skurczowe Niedoceniane połączenie skurczowe
Połączenie skurczowe jest bardzo starym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Od wielu lat jest z powodzeniem...