21 sierpnia 2019


Na odbywającej się 7 października w Paryżu konferencji użytkowników Siemens ogłosił dostępność nowej wersji aplikacji NX. W telegraficznym skrócie prezentujemy najważniejsze rozwiązania wprowadzone w NX 7.

Marcin Koper

NX 7.0 Design
Nowa aplikacja wprowadza wiele ulepszeń do wprowadzonej w poprzedniej wersji NX  technologii synchronicznej, która łączy modelowanie obiektów asocjatywnych i nieparametrycznych. Program wprowadza większą gamę możliwej do użycia geometrii, umożliwia lepszy przepływ informacji pomiędzy różnymi środowiskami CAD i daje użytkownikom metody ponownego wykorzystania geometrii.
NX7_CAM_parallel_processing_300_sW wersji 7.0 poprawione są możliwości importowania i translacji geometrii z nowymi funkcjami optymalizacji i edycji zaokrągleń. Optymalizacja ścian modelu polega na: uproszczeniu typu powierzchni, łączeniu ścian, poprawionej tolerancji krawędzi i rozpoznawaniu zaokrągleń powierzchni. Program konwertuje zaimportowane powierzchnie typu B-surface na zaokrąglone ściany metodą Rolling-Ball, co umożliwia prostszą i asocjatywną edycję takich modeli. Edytując modele nieparametryczne konstruktor może zdefiniować pochylone ściany jako fazowane, a następnie zmieniać ich kształt (kąt i odsunięcie), tak jakby zostały wykonane poleceniem Chamfer.
W nowym NX mamy możliwość tworzenia parametrycznych elementów kształtujących typu: otwory, zaokrąglenia i fazowania krawędzi, nawet podczas pracy bez historii modelu (history-free). Dzięki temu asocjatywność jest zachowana i geometria może być wykorzystana do późniejszych etapów modelowania.
Zdolność do przesuwania ścian komponentów złożenia w trybie bez historii modelu została wzbogacona o możliwość jednoczesnej pracy z wieloma komponentami. Aby wyjść poza aktywną część, musimy tylko zmienić zakres pracy na całe złożenie.
Praca w trybie bez historii modelu pozwala na łatwiejszą edycję szyków w Part Nawigator. Kiedy przesuwamy wybrane ściany w dowolnym elemencie szyku, wszystkie jego elementy są aktualizowane. Inne funkcje takie jak: zaokrąglenia, fazowania i otwory powiązane z szykiem są automatycznie zmieniane podczas edycji szyku.
NX 7.0 pozwala na blokowanie wymiarów i więzów w celu uniknięcia zmiany kształtu i położenia. W NX 7 do więzów 3D zostało dodane nowe polecenie pozwalające blokować ściany w przestrzeni, zapewniając ich lepszą kontrolę. Wymiar liniowy, kątowy i promieniowy w trybie bez historii modelu zawiera opcję blokowania. Umożliwia to efektywne nakładanie reguł konstruktorskich do modeli bez historii modelu lub na ich parametryczną edycję. Użytkownik może wyświetlić i przejrzeć zablokowane wymiary i więzy za pomocą nowej komendy.
Program upraszcza edycję modelu z wykorzystaniem funkcji Cross-edit w trybie bez historii modelu. Użytkownik tworzy przekrój i edytuje model zmieniając geometrię zdefiniowanego przekroju.
System zawiera narzędzia analizy kształtu krzywych w podstawowym środowisku modelowania. Konstruktor może analizować krzywe i krawędzie wyświetlając ich krzywiznę na wykresie „grzebieniowym”, z pełną możliwością edycji jego skali, koloru itp. NX wyświetla również punkty ekstremalne i punkty przegięcia krzywej. Ponadto użytkownik może ocenić ciągłość pomiędzy krzywą i obiektem referencyjnym, aby sprawdzić odchylenia pozycji, styczności i zmiany styczności. Nowe narzędzia są szczególnie użyteczne w modelowaniu powierzchniowym do weryfikacji ciągłości pomiędzy krzywymi użytymi do zbudowania powierzchni.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (25) październik 2009

Czytaj także:

Odtwarzanie geometrii z pliku STL Odtwarzanie geometrii z pliku STL
Sytuacje, w których tworzenie nowej konstrukcji rozpoczyna się od odwzorowania istniejącego obiektu...
Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiednich łożysk kół pojazdów górniczych Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiednich łożysk kół pojazdów górniczych
(artykuł reklamowy) Łożyska kół, jako podstawowe komponenty pojazdów stosowanych w kopalniach, musz...
Smarowanie i chłodzenie przekładni zębatych; cz. 2; Wyznaczanie ilości oleju koniecznego do schłodzenia przekładni Smarowanie i chłodzenie przekładni zębatych; cz. 2; Wyznaczanie ilości oleju koniecznego do schłodzenia przekładni
W cyklu artykułów autor przedstawia metodę obliczania i projektowania układów smarowania i ...
Parametryczna rekonstrukcja bryły z pliku STL Parametryczna rekonstrukcja bryły z pliku STL
Rekonstrukcja parametrycznego modelu przestrzennego na podstawie pliku STL nie jest zadaniem trywialnym, bo...