23 czerwca 2018


W procesie produkcji istotnym czynnikiem, oprócz czasu wykonania detalu, jest czas potrzebny na jego modelowanie i projektowanie obróbki. Z tego względu stosowanie zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM może znacząco skrócić czas przygotowania detalu do obróbki. Oprogramowanie ZW3D umożliwia pracę w środowisku CAD i  CAM od procesu projektowania detalu poprzez całościowe projektowanie obróbki.

Rafał Lis

Program udostępnia standardowe narzędzia projektowania, takie jak wyciągnięcie, tworzenie bryły przez obrót czy też wyciągnięcie po ścieżce, dając przy tym możliwość wykorzystania wszystkich operacji modelowania w sposób hybrydowy.
Oznacza to, że korzystając z dostępnych operacji możemy projektować zarówno bryły jak i powierzchnie. Funkcjonalność ta znacznie upraszcza także proces importu i przygotowania plików dla modułu CAM, ze względu na brak konieczności zamiany elementów opisanych powierzchniowo na bryły. System ZW3D pozwala także na zamianę plików w formacie STL na geometrię B-Rep, umożliwiając tym samym rozróżnianie wierzchołków, krawędzi i ścian. Program posiada operacje morficzne, które umożliwiają odkształcanie modelu na bazie siatki trójkątów.

Rys.-1ZW3-d
Rys. 1  Złożenie wykonane w ZW3D CAD/CAM

Wszystkie operacje zapisywane są w drzewie historii, dzięki czemu użytkownik ma możliwość ich edycji w dowolnym momencie. Zmiana wymiarów i definicji operacji możliwa jest więc na każdym etapie projektowania; także po przejściu do modułu CAM można dokonywać edycji modelu, który zostanie automatycznie przebudowany.
Kolejną cechą systemu jest możliwość tworzenia wytłoczeń obrazu lub nałożenia krzywych (np. tekstu) na dowolną powierzchnię, co w połączeniu z powierzchniami klasy A pozwala na tworzenie dowolnych kształtów. Powyższe możliwości często wykorzystywane są w celu np. wytłoczenia logo lub zdjęcia na ścianie detalu. Oprogramowanie pozwala także na tworzenie fotorealistycznych renderowanych obrazów.

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (60) Wrzesień 2012

Czytaj także:

Tworzenie procesu obróbki skrawaniem wspomagane systemem CAM Tworzenie procesu obróbki skrawaniem wspomagane systemem CAM
W dzisiejszych  czasach nowoczesne systemy wspomagające obróbkę skrawaniem umożliwiają przygotowanie...
Projektowanie  procesów obróbczych Projektowanie procesów obróbczych
    Możliwości współczesnych obrabiarek umożliwiają obróbkę materiału z wykorzystaniem r...
Jak diagnozować przyczyny błędów obróbki CNC detali; cz. 2 Jak diagnozować przyczyny błędów obróbki CNC detali; cz. 2
Chociaż artykuł ten opisuje przede wszystkim jak diagnozować błędy wykonania detali przy obróbkach...
Modelowanie bryłowe; wybrane zagadnienia metodologiczne (4) Modelowanie bryłowe; wybrane zagadnienia metodologiczne (4)
Andrzej WełyczkoKontynuując rozpoczęty w poprzednim odcinku temat projektowania żeber z ...