25 lipca 2024


(artykuł sponsorowany)

Jednym z ważnych zastosowań skanera 3D jest użycie go jako urządzenia pomiarowego w procesie kontroli jakości. Ale również w innych zastosowaniach dokładność skanera to jeden z najistotniejszych parametrów.

Dokładność skanera bada się według niemieckiej normy VDI/VDE 2634. Opisuje ona algorytm, według którego należy przeprowadzić weryfikację urządzenia, oraz schemat postępowania, określający jak użytkownik może urządzenie sprawdzić we własnym zakresie.
Dokładność skanera określają trzy parametry:

  • dokładność głowicy skanującej,
  • dokładność pomiaru odległości między sferami,
  • dokładność odwzorowania płaszczyzny.

Norma VDI/VDE 2634 powstała w sierpniu 2002 roku i dotyczy ona badania dokładności urządzeń optycznych wykonujących pomiary na podstawie jednego zdjęcia. W grudniu 2008 roku powstała część druga tej normy, która dotyczy badania urządzeń optycznych wykonujących pomiary na podstawie kilku zdjęć. Ta część normy dotyczy naszych skanerów serii eviXscan3D – mówi Tomasz Sernicki, specjalista ds. skanerów 3D w spółce Evatronix SA –  i zgodnie z jej zaleceniami przeprowadzane są badania naszych produktów. Spełniamy wszystkie jej wytyczne.

skaner3d

Dla użytkownika urządzenia pomiarowego, jakim jest skaner 3D, ważne jest utrzymanie granicznych błędów dopuszczalnych na stałym poziomie. Niemiecka norma opisuje sposób ponownej weryfikacji urządzenia, którą może wykonać użytkownik we własnym zakresie, dzięki czemu ma on pewność, że dokonywane pomiary są dokładne.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 6 (81) czerwiec 2014