24 czerwca 2024

4/5 (151/152) 2020150

Od redakcji

Próby w locie SpaceShipTwo
Malowanie wydruków 3D
Ograniczenie wad druku 3D z metali
Tani sposób wynoszenia satelitów na orbitę
Nowa metoda zapobiegania oblodzeniu powierzchni aerodynamicznych
Kratownice zmieniające kształt
Nowa konstrukcja zbiorników materiałów niebezpiecznych
Moduł rozdzielający wodę samowystarczalnym źródłem energii
Bezprzewodowe ładowanie na autostradzie
Wałki rozrządu mocowane w tworzywie sztucznym

Oleje, smary, tribologia
Aleksander Łukomski

Ciecze jonowe – innowacyjny „piorunochron” dla e-mobilności

Aerion AS2 za rok wystartuje
Ryszard Romanowski

Druk 3D materiałów kompozytowych – metodologia i strategia zbrojenia
Jacek Zbierski
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Narzędzia symulacyjne ANSYS w procesie rozwoju systemów bateryjnych
Jakub Sawulski

Niszczenie faktur na wypraskach polimerowych
Jerzy Dziewulski
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Spawanie konstrukcji metalowych: przygotowanie, montaż, kontrola procesu
Ryszard Jastrzębski, Elżbieta Pawlik Pituła, Grzegorz Pawlik, Sławomir Kwiecień

Globalna deformacja modelu powierzchniowego
Andrzej Wełyczko
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Jak wyjść z koronawirusowego kryzysu?
Tomasz Cukiernik

Rynek: nowe produkty

Analizy dynamiczne typu shock w obliczeniach numerycznych
Maciej Majerczak
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Mewi płat w lotnictwie. Wybrane patenty oraz rozwiązania techniczne, cz. 2
Jakub Marszałkiewicz

Woda przemysłowa, technologiczna, procesowa
Aleksander Łukomski
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Redukcja masy a przyszłość samochodu
Ryszard Romanowski
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

Nie zdają sobie sprawy?
Tomasz Gerard
artykuł dostępny w wydaniu płatnym

pobierz pdf