28 maja 2024


Konferencja TOP automotive 2016, która w tym roku odbędzie się w dniach 7-9 grudnia we Wrocławiu, to wydarzenie pomyślane jako spotkanie największych producentów samochodów w Polsce i ich dostawców, poddostawców, oraz przedstawicieli organizacji międzynarodowych związanych z rynkiem motoryzacyjnym: IATF i VDA QMC.

Program konferencji skierowany jest do dyrektorów i kierowników działów jakości i produkcji w firmach z sektora automotive oraz wszystkich pasjonatów zagadnień związanych z branżą. Wśród zaplanowanych prezentacji m.in. – zarządzanie wymaganiami specyficznymi branży motoryzacyjnej w łańcuchu dostaw, zarządzanie jakością materiałów dostawców, wyzwania i najlepsze praktyki w zarządzaniu poddostawcami, zarządzanie ryzykiem oraz omówienie nowego wydania normy ISO/TS 16949: Jakość w przemyśle motoryzacyjnym.

Więcej informacji:
www.topautomotive.pl