22 lipca 2024


Materiały zawierające drobne naczynia włosowate mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. Niestety, ich precyzyjne wykonanie było dotąd niemożliwe.

rurki w atomie

Laureat Nagrody Nobla, fizyk prof. Andre Geim, wspólnie z dr Radha Boya, zastosowali metodę odwrotną do otrzymywania grafenu. Na taśmie klejącej oderwanej od grafitu pozostaje grafen. Naukowcy oderwali grafen od taśmy i sprawdzili co zostało. Okazało się, że z ubytku kryształu grafenu powstał materiał pełen naczyń włosowatych. Co ciekawe, przez kanaliki te może przepływać woda tak intensywnie, jakby kanały były znacznie większe. Materiał powstały z ubytków innego materiału może mieć wymiary i kształt taki, jaki założy sobie jego twórca. Takie „ubytki” można uzyskiwać nie tylko z grafenu. Można uzyskiwać materiały, które przewodzą prąd lub nie, hydrofobowe lub hydrofilowe itd. Materiały można stosować do odsalania, separacji płynów, gazów itp.

www.manchester.ac.uk