22 lipca 2024


Zmniejszenie współczynnika tarcia i znaczne zwiększenie odporności termicznej, oraz odporność zwykłych łożysk kulkowych na zjawiska korozyjne uzyskano powlekając kulki tlenkiem cynku ZnO.

Efekty działania struktury krystalicznej ZnO przetestowano na przenośnym generatorze prądu o mocy 8 kW, w którym prądnica napędzana jest silnikiem odrzutowym, czyli turbiną gazową. Ważące 40 kg urządzenie o łożyskach pokrytych tlenkami zmniejszyło zużycie paliwa o 1%. Podczas kilkusetgodzinnej pracy turbiny nie stwierdzono żadnych zmian korozyjnych w łożyskowaniu. Nie stwierdzono również żadnych ubytków przewidzianych przez producenta.

www.nims.go.jp