24 maja 2024


Grupa badaczy z Cornell University Organic Robotics Lab opracowała wewnętrzne sensory dotykowe dla robotów według koncepcji zainspirowanej działaniem układu nerwowego organizmów żywych. Wynalazek może stanowić alternatywę dla zewnętrznych, głównie optycznych, czujników stosowanych obecnie w robotyce.

robo

Demonstrator koncepcji został wyposażony w miękką powłokę, o właściwościach skóry. Podczas wytwarzania w procesie litografii, wykonane zostały przewody z włókien światłowodowych i zatopione w powłoce zawierającej także diody LED i fotodiody, działające w charakterze detektorów. Odkształcenie powierzchni powoduje zmianę w przebiegu światła i jest odbierane przez czujnik. Działanie wynalazku sprawdzono wykorzystując do doświadczenia protezę ręki, której powierzchnię pokryto wspomnianą powłoką. Badanie objęło analizę pomiarów podczas dotykania protezą różnych przedmiotów, w tym owoców i tkanin. Ręka podniosła kolejno trzy pomidory, a wyniki pomiarów pozwoliły określić, który z nich jest najbardziej dojrzały (tj. miękki). Opracowana metoda pozwala na określenie sił działających na powierzchnię powłoki robota w sposób analogiczny do tego, w jaki organizmy żywe odbierają bodźce.

mediarelations.cornell.edu