24 maja 2024


Zespół naukowców z UNIST (Ulsan National Institute of Science and Technology) opracował termoelektryczny materiał ciekły, który można nanosić na dowolną powierzchnię przez malowanie. Podwyższona temperatura powierzchni sprawia, że termoelektryczna powłoka generuje elektryczność.

termoelektryczny material

Celem, który postawili sobie naukowcy było otrzymanie techniki odzyskiwania energii z ciepła emitowanego podczas procesów przemysłowych. Uzyskali materiał o doskonałych właściwościach termoelektrycznych, tj. cechujący się przekładaniem się zmian temperatury na energię elektryczną i odwrotnie, który w dodatku może być aplikowany w formie płynnej pasty, którą można nanosić na różne powierzchnie, np. na obudowy urządzeń. Pozwoliło to przezwyciężyć trudności na jakie do tej pory napotykał rozwój materiałów TE, których zastosowanie było znacznie ograniczone ukształtowaniem ewentualnych miejsc aplikacji. Dzięki temu w przyszłości możliwe będzie użycie TE generatorów prądu jako istotniego źródła energii odnawialnej.

news.unist.ac.kr