24 kwietnia 2024


Od początku tego roku akademickiego na kierunku Mechanika i budowa maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie funkcjonuje nowa specjalność: Projektowanie i wytwarzanie w środowisku wirtualnym. Dostępna jest dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalność powstała na mocy umowy o współpracy zawartej przez uczelnię z firmami IBS Poland i Grupą Nowy Styl. Program studiów łączy przedmioty kierunkowe z dużą ilością – ponad 50% godzin – zajęć laboratoryjnych. W listopadzie odbyły się pierwsze warsztaty projektowania w CATII, na które sprzęt serwerowy dostarczyła firma ITPunkt z Krakowa.
Studia (dostępne od czwartego semestru) trwają siedem semestrów.

www.pwsz.krosno.pl