24 czerwca 2024


Gubernator stanu Virginia podpisał ustawę, na mocy której autonomiczne roboty mogą poruszać się po chodnikach, pod warunkiem monitorowania ich pracy przez operatora. Na chodniki ruszyły roboty autonomiczne Starship, które dostarczają paczki, zakupy itp. w promieniu około 3 km od swojej bazy. Roboty te poruszają się na sześciu kołach, ważą około 20 kg i mogą zabrać ładunek o masie do 10 kg.

n 5 AUTONOMICZNY ROBOT STARSHIP

System Starship pozwala na respektowanie znaków drogowych i zasad ruchu. Roboty mogą poruszać się z maksymalną prędkością 6 km/h. Przesyłkę odbiera się używając przypisanego do niej kodu.

www.starship.xyz