13 czerwca 2024


Koncern Dassault Systèmes przedstawił 12 października nową wersję SOLIDWORKS 2017, oprogramowania wspierającego projektowanie, walidację, równoległą pracę oraz zarządzanie tworzeniem produktu.

soldworks 2017

Wybrane nowe funkcje, produkty i ulepszenia optymalizujące proces projektowania, dostępne w nowej wersja systemu to m.in.:

  • nowe narzędzia do zaokrągleń i sfazowań oraz zaawansowane definiowanie otworów. Umożliwiają one tworzenie w jednej operacji wielu różnych sfazowań, zmianę istniejących sfazowań na zaokrąglenia i na odwrót. Możliwe jest też wykorzystanie istniejących otworów i zastosowanie do nich predefiniowanych specyfikacji oraz tworzenie stopniowanych otworów w jednej operacji.
  • powierzchnie – eliminacja przeszkód w tworzeniu złożonych brył 3D, oszczędność czasu i uniknięcie rozwiązań zastępczych z nowymi funkcjami modelowania powierzchni, takimi jak: zawijaj, wytłaczanie, grawerowanie, rysowanie czy wykorzystanie powierzchni splajnu.
  • wiązania magnetyczne – pracując na dużych, skomplikowanych złożeniach można łatwo rozplanować urządzenia i wolną przestrzeń, przygotowując części i złożenia, jako zestawy z właściwymi punktami łączącymi, które umożliwiają łatwe przeciąganie, upuszczanie i łączenie, a także zmianę położenia modeli.
  • przy symulacjach – punkty aktywnych naprężeń oraz przełączanie jednym kliknięciem pomiędzy liniową analizą statyczną, a analizą nieliniową lub dynamiczną.
  • 3D Interconnect – umożliwia pracę z wykorzystaniem neutralnych i macierzystych plików CAD. Pozwala na aktualizowanie plików części i złożeń przy każdej zmianie w pliku źródłowym, dzięki poleceniu Aktualizuj Model, jak również na bezpośrednie otwieranie importowanych plików i traktowanie ich jako części bazowych. Tym samym staje się możliwa praca na różnych źródłach danych.
  • eDrawings – umożliwia wyświetlanie wszystkich typów danych projektowych, od macierzystych formatów CAD po środowisko 3D Google Cardboard. Dane o produktach są dostępne w dowolnym miejscu z poziomu aplikacji mobilnych dla urządzeń z systemami Android i iOS.

Jak co roku, kierunek prac rozwojowych, wdrażanych zmian i ulepszeń w programie wyznaczany był na podstawie rekomendacji społeczności użytkowników SOLIDWORKS.

Więcej szczegółów na:
solidworks.com/launch/