19 maja 2024


Niemal nieustannie podejmowane są wysiłki, aby schładzać układy elektroniczne komputerów. Tymczasem zamiast walczyć z ciepłem można wyjść z zupełnie innego założenia i wykorzystać je, jako alternatywne źródło energii do zasilania urządzenia.

Zbudowano diodę termiczną, która na razie może pracować w temperaturach dochodzących do 630 °C.  Jej twórcy zamierzają zbudować diodę wytrzymującą temperaturę do 1300 °C. Pozwoli to na przetwarzanie danych w miejscach, w których dotąd nie można było tego robić, jak np. w instalacjach naftowych, badaniach geologicznych i kosmicznych. Komputer termiczny pozwoli również na duże oszczędności energii elektrycznej. Tylko w USA wskutek zamiany jej na ciepło traci się bezpowrotnie około 60% energii.

www.unl.edu