19 czerwca 2024


Nowe aerożele tworzone przez wymianę płynów z gazami na podłożu z żelu krzemionkowego, tlenku metalu lub polimeru, mogą zachowywać pamięć pierwotnego kształtu.

Nm 3 Aero

Po obniżeniu temperatury mogą być gięte w dowolnych kierunkach i dowolnie formowane. Wystarczy jednak doprowadzić je  do temperatury pokojowej aby powróciły do pierwotnej formy. Nowy materiał może mieć bardzo szerokie zastosowania. Aerożele z pamięcią mogą zmienić technologie izolacji rurociągów, a nawet znaleźć szerokie zastosowanie w technice kosmicznej.

www.mst.edu