28 maja 2024


Pod takim tytułem odbędzie się pierwsze spotkanie dedykowane obecnym i przyszłym użytkownikom technologii wytwarzania przyrostowego – Additive Manufacturing Meeting 2017, zorganizowane na Politechnice Wrocławskiej przez Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (CAMT), w dniu 30 czerwca.

Głównym celem spotkania jest budowa platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w obszarze technologii AM. Spotkanie składać się będzie z odbywających się równocześnie – seminarium oraz wystawy technicznej. Program seminarium podzielono na sesje tematyczne: Organizacja produkcji, AM w medycynie i Zastosowanie AM w przemyśle, oraz studia przypadków przy konkretnych zastosowaniach technik wytwarzania przyrostowego.
Wśród prezentowanych tematów znajdą się m.in.: Optymalizacja topologiczna części statków powietrznych wytwarzanych w technologii SLS; Hybrydowa technologia obróbki metalu SLM + frezowanie w jednej przestrzeni obróbczej; Oprzyrządowanie produkcyjne wytwarzane przy użyciu technologii przyrostowych, oraz prelekcja nt. Kiedy nie opłaca się wdrażać przemysłowego druku 3D.

3dmeeting.pl