18 kwietnia 2024


Na wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Politechnicznego w Hongkongu opracowano x-kształtną strukturę, inspirowaną stawami biodrowymi ptaków i owadów, niemal zupełnie ograniczającą mechaniczne wibracje.

redukcja wibracji

Działanie pasywnej struktury nie ma charakteru liniowego, jak większość systemów tego typu, co sprawia, że spełnia swoją rolę zarówno w przypadku dużych, jak i małych obciążeń, zarówno przy intensywnych, jak i słabych wibracjach. Jej zaletą jest niski koszt produkcji i zerowe koszty eksploatacji, co stanowi istotną różnicę w porównaniu z aktywnymi systemami redukcji wibracji. Konstrukcja została uhonorowana TechConnect Innovation Award za rok 2017, jako jedna z dwudziestu sześciu innowacji na całym świecie.
Zespół, który opracował strukturę, zajmuje się obecnie przygotowaniem wynalazku do zastosowania w praktyce. W pierwszym rzędzie rozpatrywana jest możliwość skonstruowania egzoszkieletu, wykorzystującego strukturę do ograniczenia wibracji towarzyszących wierceniu otworów w litej skale, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Biorąc pod uwagę charakterystyki wynalazku, może on znaleźć zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu.

www.techconnectworld.com
www.polyu.edu.hk