22 lipca 2024


Skanowanie przedmiotów 3D przy pomocy czujników optycznych ma wiele ograniczeń, polegających nie tylko na ograniczonej ilości punktów. Zespół profesora Andrei Scharfa z uniwersytetu Ben-Gurion w Neger opracował metodę skanowania z użyciem wody.

3 D scanning arm
Kolejne etapy skanowania 3D nową wodną techniką

Polega ona na zastosowaniu zautomatyzowanego ramienia, które porusza obiektem pod różnymi kątami. Precyzyjnie mierzone są różnice objętości i na tej podstawie powstaje bardzo dokładne odwzorowanie kształtu. Wykorzystuje się przesunięcie płynu, jako czujnik kształtu, korzystając z teorii przemieszczania płynów Archimedesa. Odwzorowania nawet bardzo skomplikowanych przedmiotów niemal nie odbiegają dokładnością od oryginałów, a metoda jest ciągle rozwijana.
– W przeciwieństwie do czujników optycznych ciecz nie ma wymagań wizualnych. Penetruje wnęki i ukryte części obiektu, nie zważając czy są przeźroczyste lub błyszczące, co często powoduje błędy dotychczas używanych urządzeń. Ciecz eliminuje wszelkie ograniczenia urządzeń optycznych – mówił profesor Scharf.
Urządzenie jest tanie i bezpieczne, co umożliwia jego użycie również w medycynie, głównie w tomografii komputerowej.

www.aabgu.org