24 maja 2024


Andrew J. Moore wraz z zespołem naukowców brytyjskiego uniwersytetu Heriot-Watt opracował metodę analizy optycznej ochronnych powłok ceramicznych chroniących termicznie turbinowe silniki strumieniowe. Stan tych powłok jest bardzo ważny, ponieważ chronią one silniki przed przedwczesnym zużyciem.

2kN Peter Schemmel 2
Za pomocą urządzenia do badania rozciągliwości naukowcy zbadali próbkę metalu powleczoną ceramiczną powłoką termoizolacyjną. Używając polarymetru byli w stanie zmierzyć zmiany współczynnika załamania światła wynikające z poddania próbki naprężeniu. Widoczne są podzespoły polarymetru po obu stronach urządzenia.

Dotąd zakładano, że trwałość tych powłok wynosi od 1000 do 10 000 godzin pracy. Ocena podczas przeglądów była jednak mało precyzyjna. Wnikliwym przeglądom poddawano na ogół tylko newralgiczne części urządzenia, a stosowane metody nie pozwalały precyzyjnie określić miejsca, w którym rozpoczyna się proces degradacji powłoki. Szybko postępujące uszkodzenia powłok grozić mogą awarią silnika, a w jej konsekwencji – poważną katastrofą.
Nowa metoda pozwala przeprowadzić analizę powłoki tuż po procesie produkcji silnika. Wykorzystuje się oświetlenie gigahercowe, analizując zmiany współczynnika załamania światła. Pozwala to na precyzyjne określenie jakości i stanu powłok całego silnika, zarówno tuż po fazie produkcji, jak i podczas przeglądów. Zespół naukowców ściśle współpracuje z firmą Rolls-Royce, która jest potentatem w produkcji silników lotniczych.

www.osa.org