28 maja 2024


Gospodarka magazynowa stale sprawia problemy, mimo że wprowadza się coraz to nowsze i doskonalsze systemy komputerowe i oznaczenia. Przełomem w zarządzaniu łańcuchem dostaw miały być znaczniki RFID działające na zasadzie częstotliwości radiowych, ale i one nie rozwiązały problemów. Okazuje się, że np. Wallmart w roku 2013 stracił 3 mld USD z powodu różnic pomiędzy wykazami zapasów a rzeczywistym ich stanem. Armia USA w latach 2003-2011 straciła z tego powodu 5,8 mld USD.  

dron magazynowy

Temat jest rzadko poruszany i trochę wstydliwy. Stany magazynowe w wielu firmach rosną, a że trzeba je dokładnie ewidencjonować, praca ta staje się coraz bardziej czasochłonna. Sposób na opanowanie ogromnych magazynów znaleźli naukowcy z Massachusetts Institute of Technology. Opracowano system pozwalający na identyfikację oznaczeń RFID z odległości dziesiątek metrów. Wykorzystano do tego system dronów, które identyfikują lokalizację (na razie z dokładnością do 19 cm) i mogą prowadzić ciągły monitoring, poruszając się po zadanej trasie pomiędzy regałami. Wielowirnikowce poruszające się w magazynach nie mogą zagrażać ludziom, dlatego skonstruowano maszyny bardzo lekkie, z wirnikami z delikatnych tworzyw sztucznych. Opracowany przez MIT system współpracuje z niemal każdym programem magazynowym i inwentaryzacyjnym. Trwają prace nad zwiększeniem dokładności lokalizowania znacznika RFID do kilku centymetrów.

www.mit.edu