22 kwietnia 2024


We własnym laboratorium testowym firma igus przeprowadza badanie obciążeń, jakim poddane są maszyny wykorzystywane w przemyśle budowlanym i rolniczym. Celem jest porównanie rozwiązań w zakresie różnych łożysk w celu znalezienia najlepszych produktów o wysokiej wytrzymałości.

igus news

Stworzono nowe stanowisko badawcze ładowacza czołowego do przeprowadzania testów na zewnątrz, ze szczególnym uwzględnieniem wysokich obciążeń. Porównywano tuleje zbudowane z metalu i tworzyw sztucznych. W celu znalezienia optymalnej kombinacji łożysk i wałków lub najbardziej odpowiedniego materiału można zwiększać obciążenie do uniesienia od 250 kg maksymalnie do 500 kg. Test umożliwia wykonanie czterech cykli na minutę, przy czym uzyskana prędkość zależy od kąta wychylenia danego punktu łożyskowania. Przeprowadzenie testu trwa około dwa tygodnie. Codzienne kontrole zapobiegają uszkodzeniu ładowacza czołowego, niezależnie od poziomu punktu łożyskowania.

Wyniki testów są przechowywane w bazach danych, na podstawie których konfiguratory internetowe igus pozwalają przewidywać oczekiwaną żywotność wybranych komponentów.

www.igus.de