25 lipca 2024


Powstał pierwszy mikrorobot o masie zaledwie 175 g, który lata, pływa i nurkuje. John A. Paulson, jeden z jego twórców, mówi, że jest to pierwszy mikrorobot zdolny do płynnego poruszania się w rożnych środowiskach bez względu na ich gęstość.

RoboBee

Skrzydła robota, nazwanego RoboBee, poruszają się w powietrzu z częstotliwością od 200 do 300 Hz. W wodzie – od 9 do 15 Hz, przy czym urządzenie płynnie pokonuje napięcie powierzchniowe. Dzieje się to za sprawą specjalnej elektrody, która dokonuje elektrolizy wody na mieszaninę tlenu i wodoru, znaną jako HHO. W razie potrzeby przyśpieszenia ruchu i użycia większej siły, np. przy pokonywaniu napięcia powierzchniowego, wykorzystuje się eksplozję tego bardzo wybuchowego gazu. Przy kolejnym kontakcie z wodą jego ilość będzie uzupełniona. Przewiduje się szeroki zakres zastosowań RoboBee m.in. do celów ratownictwa.

www.seas.harvard.edu