22 kwietnia 2024


Ogniwa fotowoltaiczne oparte na półprzewodnictwie istnieją od około sześćdziesięciu lat. Dotąd jednak nie używano światła do zwiększania prędkości protonów zawartych w wodorotlenkach, które są uzyskiwane przez dysocjację cząsteczek wody morskiej.

wodne fotoogniwo

Zespół badaczy Uniwersytetu Kalifornijskiego kierowany przez profesora inżynierii chemicznej Shane'a Ardo zbudował bipolarną membranę. Nowe ogniwo wykorzystuje dwie membrany, przez które przenika woda. Tworzą one parę chemicznych bramek separujących ładunki. Zbudowano je wykorzystując promienie lasera, które powodują, że wrażliwe na światło cząsteczki barwnika, związane z membraną, uwalniają protony. Znajdują one miejsce po drugiej, kwaśnej stronie membrany. Efektem jest powstanie mierzalnego prądu o napięciu ponad 100 mV. Jednym z zastosowań ogniwa może być odsalanie wody morskiej. Naukowcy pracują nad rozwiązaniem, które zapewni otrzymanie prądu o większym napięciu. W przypadku odsalania wody morskiej lub napędu pomp dolna granica wynosi 200 mV.

www.cell.com