24 maja 2024


Tool Costing to nowa aplikacja do szybkiego i precyzyjnego kosztorysowania oprzyrządowania na podstawie modelu 3D wypraski (dla form wtryskowych), modelu odlewu (dla form odlewniczych) lub modelu części blaszanej dla tłoczników.

Rozpoznanie cech wypraski

Jako część środowiska Product Cost Management (PCM) firmy Siemens PLM Software, Tool Costing pozwala oszacować z dużą dokładnością koszty oprzyrządowania, dzięki analizom opartym o model 3D. Wycena oprzyrządowania wykonywana jest w ciągu 15-30 minut, w zależności od stopnia skomplikowania analizowanego modelu.
Przy wycenie np. form wtryskowych PCM analizuje detal i automatycznie wykrywa gabaryt części, grubość ścianek, liczbę i wielkość żeber, miejsca pod suwak, wkładki itd. Po wykonaniu analizy dane są przenoszone do środowiska kosztorysowania. Tutaj można ustalić m.in. region produkcyjny, walutę, krotności formy, typ kanałów wtryskowych itd. Oczywiście można także wyznaczyć procentowy udział kosztów obsługi narzędzia (serwisowanie). Na podstawie powyższych informacji program oblicza i generuje listę materiałową, która określa czas wykonania poszczególnych operacji (czas drążenia, czas frezowania, czas poświęcony na przygotowanie poszczególnych części, itp.).
Aby przystąpić do wykonywania obliczeń, należy wybrać technologię oprzyrządowania i opisać geometrię części. Oprogramowanie Tool Costing umożliwia parametryczne obliczenie kosztów oprzyrządowania wykonywanego różnymi technologiami, takimi jak: formowanie wtryskowe, odlewanie wysokociśnieniowe, tłoczenie wielotaktowe, cięcie laserowe i inne na bazie modelu 3D. Możliwe jest wykonywanie bezpośredniej analizy i importu modeli 3D bezpośrednio z NX, CATIA, Pro/ENGINEER, MATERIALISE lub z neutralnych formatów wymiany, takich jak PARASOLID, IGES, STEP, STL lub format JT.

camdivision.pl