23 maja 2024


Urządzenie do otrzymywania gazu syntezowego z emisji dwutlenku węgla np. z kominów fabrycznych, skonstruowali naukowcy z Massachusetts Institute of Technology:  Xiao-Yu Wu, Ahmed Ghoniem i prof. Ronald C. Crane. Najważniejszą częścią jest membrana WU (nazwa od nazwiska twórcy) zbudowana ze związków latanu, wapnia i tlenków żelaza.

paliwa z dwutlenkuwegla

Membrana odzyskuje z dwutlenku węgla tlen, który później można łączyć z wodorem lub metanem. Proces nie wymaga różnicy ciśnień, a do jego podtrzymywania wystarczy tzw. ciepło odpadowe lub energia słoneczna. Urządzenie z membraną WU może stanowić część technologii, w wyniku której z emisji i ciepła odpadowego powstawać mogą takie paliwa, jak np. gaz syntezowy, będący mieszaniną tlenku węgla i wodoru. Gaz ten służyć może np. do produkcji metanolu i etanolu lub benzyny syntetycznej. Opracowana technologia jest tania, a jej rozwój dofinansowują Shell Oil i Uniwersytet Naukowo-Techniczny im. Króla Abdullaha z Arabii Saudyjskiej.

news.mit.edu