16 kwietnia 2024


Naukowcy z uniwersytetu New Brunswik badając możliwości powszechnie występującego w naturze hydrożelu odkryli pamięć tego związku. Od lat stosowany w litografii hydrożel z dodatkiem spoiwa może po określonym czasie zmienić kształt. Tym zjawiskiem można sterować.

N 3

Podczas spadku temperatury poniżej 32 °C żel kurczy się z powodu wydalania wody. Wzrost i kurczenie się przedmiotów wykonanych z litograficznego hydrożelu można kontrolować przy pomocy barwnika. Materiał, który wykorzystuje drukarka jest żywicą, w której skład wchodzi hydrożel, spoiwo i barwnik. Kontrola polega na sprawdzaniu przenikania światła. Wydrukowany drukarką 3D obiekt po wprowadzeniu na ustalone miejsce zmieni kształt. Czas przemiany można obserwować przy pomocy pomiaru przenikającego światła.

www.rudgers.edu