24 czerwca 2024


Wśród różnorodnych metod badania materiałów istotną rolę odgrywają urządzenia optyczne, takie jak np. mikroskopy i spektrometry. Tymczasem dokładne badanie materiału na poziomie atomu można przeprowadzić za pomocą wiązki światła.

Profesor Michał Iwanow z berlińskiego Instytutu Optyki Nieliniowej i Spektroskopii w Max Born Institute prowadzi badania nad wykorzystaniem światła do badania materiałów. Pozornie identyczne światła różnią się długościami fal, formami oscylacji, polaryzacją itp. Wykorzystując niezwykle krótkie impulsy kołowo spolaryzowanych fal świetlnych, trwające około 100 attosekund (jednostka równa jednej trylionowej części sekundy), skierowane na badany materiał, można „wyrwać” z jego struktury elektrony, a następnie kierować je, za pomocą promieniowania podczerwonego, w dowolne miejsce. Elektron przenosi informacje o materiale. Opracowywana metoda może być szczególnie przydatna do badania materiałów nadprzewodzących.

www.fr-berlin.de