21 czerwca 2024


Opracowana przez badaczy z Fraunhofer IPA metoda polega na wypełnianiu polimerem formy uprzednio ukształtowanej za pomocą techniki przyrostowej. Pozwala to na oszczędność czasu i kosztów względem tradycyjnego odlewu, jak też na osiągnięcie lepszych parametrów przy użyciu szerszej gamy materiałów niż w standardowym druku 3D.

AFFC

Wytwarzanie elementów tą metodą, nazwaną AFFC (additive freeform casting), przebiega trójfazowo. Na pierwszym etapie, za pomocą techniki FDM (fused deposition modelling) z użyciem PVA (polioctan winylu), rozpuszczalnego w wodzie, powstaje forma. Następnie głowica dozująca napełnia formę żywicą epoksydową czy poliuretanową. W przypadku poliuretanu wypełnienie zastyga w trzy minuty. W przypadku elementów o złożonym kształcie, etapy drukowania formy i wypełniania mogą być wykonywane naprzemiennie po wiele razy. Po zastygnięciu żywicy następuje faza końcowa, polegająca na usunięciu formy w zbiorniku z wodą.
Twórcy metody przekonują, że elementy wytworzone w ten sposób mają parametry podobne do tradycyjnych odlewów i są pozbawione mankamentów występujących druku 3D, takich jak porowatość, czy powietrze uwięzione między warstwami materiału. Do wytworzenia elementu można także użyć szerszej gamy materiałów, w tym duroplastów i żywic dwuskładnikowych. Cały proces przebiega na jednym urządzeniu. W przypadku zapotrzebowania na niewielką liczbę produktów o dużych rozmiarach i złożonej budowie, metoda pozwala na znaczną oszczędność czasu i kosztów. Ze względu na pomyślne wyniki przeprowadzonych badań, naukowcy z Fraunhofer IPA poszukują partnerów zainteresowanych komercyjnym zastosowaniem opracowanej metody, jak też jej dalszym rozwojem, np. z zastosowaniem specjalistycznych żywic.

www.ipa.fraunhofer.de