23 czerwca 2024


Centrum Badań Technicznych VTT z Finlandii opracowało demonstrator wału łożyska z zintegrowanym systemem autodiagnostycznym, pozwalającym na monitorowanie w czasie rzeczywistym parametrów pracy.

wal lozyska

Część została wyprodukowana za pomocą techniki przyrostowej w ramach programu demonstrującego nowe podejście do procesu wytwarzania. W przeciwieństwie do tradycyjnych technik produkcyjnych, druk 3D pozwala na implementację w danym elemencie systemów elektronicznych już na etapie produkcji. W opisywanym podzespole umieszczono czujnik prędkości, wymagane okablowanie i moduł komunikacji bezprzewodowej. Badania laboratoryjne wykazały poprawność danych dostarczonych z zintegrowanego sensora.
Integracja podzespołów diagnostycznych danego elementu na etapie produkcyjnym ma szereg zalet. Z punktu widzenia konstrukcyjnego, zapewnia znacznie większy stopień swobody na etapie projektowania. Z drugiej zaś strony, zebrane dane eksploatacyjne dostarczają użytecznych informacji technologom, inżynierom utrzymania ruchu i operatorom maszyn, przyczyniając się do zwiększenia płynności i bezpieczeństwa pracy. To rozwiązanie może sprawdzić się w trudnych warunkach eksploatacyjnych – elektronika ukryta wewnątrz podzespołów jest mniej narażona na działanie negatywnych czynników zewnętrznych i nie przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu maszyny.

vttresearch.com