18 kwietnia 2024


Coraz większym światowym problemem jest ekspansja ścieków do wód morskich, szczególnie w pobliżu dużych, portowych aglomeracji. Najtrudniejsze do usunięcia i rozkładu są produkty destylacji ropy naftowej, które są cennymi, nieodnawialnymi surowcami.

membrana oddzielajaca olej od wody

Koreańscy profesorowie Lim Genn i Cho Sung opracowali tanią membranę, która w szybkim i prostym procesie może oddzielić wodę od produktów naftowych. Wykorzystano porowate nanowłókna celulozy. Ten hydrofilowy materiał charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną. Ponadto występuje powszechnie i jest tani. Zastosowanie takiej membrany w 99% oddziela wodę od zanieczyszczeń. Membrana działa zarówno w warunkach ciśnienia atmosferycznego, jak również w urządzeniach poddanych wyższym ciśnieniom. Skonstruowano urządzenie, w którym woda morska pokonuje membranę pod ciśnieniem 30 kPa w tempie 2000 l na minutę. Zastosowania nowej membrany mogą dotyczyć nie tylko oczyszczania wód morskich.

www.postech.ac.kr