22 lipca 2024


Zespół profesora Chefeng Ke z Dartmouth College opracował nowy materiał, którego użycie może zmienić tanią drukarkę 3D w urządzenie 4D, do tego o znacznie większej rozdzielczości.

material zmieniajacy strukture

Po zakończeniu druku obiekty można powiększać lub pomniejszać, zmieniając zarazem ich rozdzielczość. Tym samym tania drukarka może drukować obiekty o niedostępnej wcześniej rozdzielczości. Materiał składa się z polimeru reagującego ze specjalnym żelem. Większość zawartego utwardzacza wykorzystywana jest w czasie druku. Po jego zakończeniu zachodzą reakcje blokujące aktywne składniki materiału i zachowujące założoną postać struktury molekuł w całym procesie. Kształt pozostaje cały czas taki sam. Wydrukowany, trójwymiarowy obiekt zmienia wyłącznie rozmiar.

dartmouth.edu