23 maja 2024


Badacze z Minnesota University wykazali, że ruten stanowi jeden z pierwiastków chemicznych, mających właściwości magnetyczne w temperaturze pokojowej. Jak dotąd podobny charakter przypisywano jedynie żelazu, kobaltowi i niklowi.

Rozwój rozwiązań w dziedzinie pamięci elektronicznej wymagał podjęcia badań nad nowymi materiałami magnetycznymi. Badano metody, pozwalające w określonych warunkach uczynić z pierwiastków normalnie nie wykazujących charakterystyk magnetycznych, takich jak ruten, pallad i osm, materiały magnetyczne.
Naukowcy z Minnesoty, opierając się na ogólnie przyjętych podstawach teoretycznych, zdecydowali się nadać czworokątną strukturę krystaliczną rutenowi, który zazwyczaj przybiera strukturę sześciokątną. Zaobserwowali przy tym pierwsze objawy magnetyzmu. Badanie otwiera drogę do uzyskania nowych materiałów magnetycznych na bazie rutenu. Z perspektywy potencjalnych aplikacji przemysłowych jest to interesująca propozycja, gdyż ruten wykazuje się także odpornością na utlenianie i, przypuszczalnie, stabilnością termiczną. Odkryciem zainteresowana jest przede wszystkim branża elektroniczna. Magnetyczny ruten może znaleźć zastosowanie w systemach półprzewodnikowych i pamięci komputerowej nowej generacji.

http://twin-cities.umn.edu