18 kwietnia 2024


Zespół pod kierownictwem prof. Sheng Shen’a z Carnegie Mellon University zsyntezował polimerowe włókno, charakteryzujące się dobrymi właściwościami wytrzymałości i przewodnictwa termicznego.

Pracując nad polimerami na poziomie nanostruktury, można osiągnąć parametry nie występujące w hurtowych polimerach. Prof. Shen swoją pracę nad włóknami polimerowymi porównał do tkania pajęczyny przez pająka. Pajęczyna, ze swoją wytrzymałością, była dla niego inspiracją. Uzyskał włókno polimerowe o wartości modułu Younga i wytrzymałości 300 razy przewyższającej hurtowe polimery. Testy wykazały także przewodność cieplną na poziomie 100 W/ mK. Opracowana technologia może posłużyć do produkcji tanich i efektywnych systemów odprowadzania ciepła w urządzeniach elektronicznych. Jednocześnie wyznacza kierunek transformacji materiałów polimerowych, od miękkich i izolacyjnych termicznie, do wytrzymałych i przewodzących ciepło.

www.cmu.edu