26 czerwca 2024


Występowanie izolatorów przewodzących przewidywali fizycy teoretyczni. Izolatory topologiczne izolują pręt wewnątrz materiału przewodząc po swojej powierzchni. Kryształy przewodzą po krawędziach, a w przypadku ich uszkodzenia powodującego pęknięcie krawędzi prąd płynie po nowo utworzonych krawędziach.

Nie występuje przy tym rozpraszanie energii, podobnie jak w przypadku nadprzewodnictwa. Tyle, że nadprzewodniki działają jak dotąd w bardzo obniżonych temperaturach, a w izolatorach przewodzących dzieje się to w temperaturze pokojowej.
Maia G. Vergniory z Uniwersytetu Kraju Basków, prowadząc – wspólnie z Paris Sud University – badania nad bizmutem, zademonstrowała eksperyment z użyciem tego pierwiastka. Okazało się, że bizmut jest topologicznym izolatorem.
Otwiera to nowe możliwości w budowie niedrogich układów elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem m.in. zjawiska nadprzewodnictwa.

www.ehu.eus