18 kwietnia 2024


Wywodzący się z MIT (Massachusetts Institute of Technology) start-up Desktop Metal prezentuje nowe podejście do zagadnienia przyrostowego wytwarzania metalowych elementów.

Process Shots Printing

W roku ubiegłym na rynek trafiły drukarki serii Studio System, wykorzystujące jako surowiec proszki metali, często takie same jak te, stosowane w technologi MIM (Metal Injection Molding), związane w formie zawiesiny za pomocą substancji wiążącej. Taka formuła umożliwia przeprowadzenie operacji drukowania w sposób analogiczny do technologii osadzania topionego FDM (Fused Deposition Modelling), metodą ekstruzji. Proces nosi nazwę depozycji wiązanego metalu (bound metal deposition). W kolejnej fazie przy pomocy czynników chemicznych usunięta zostaje substancja wiążąca. W fazie końcowej element poddany zostaje utwardzeniu spiekaniem w specjalnym piecu. Cały proces jest znacznie tańszy i szybszy od laserowych technik przyrostowych, a przy tym przebiega w bezpiecznych warunkach i nie musi być przeprowadzany w specjalistycznych pomieszczeniach przemysłowych. Zespół Desktop Metal, mimo odniesionego sukcesu nie osiadł na laurach i już w przyszłym roku rozpocznie produkcję kolejnego systemu wytwarzania przyrostowego pod nazwą Production System, zapewniającego możliwości produkcji seryjnej elementów metalowych. Tym razem pod pokrywą urządzenia przebiega skomplikowany proces, określany jako nanoszenie w przebiegu (single pass jetting), podczas którego głowica robocza w przebiegu horyzontalnym nanosi warstwy precyzyjnie dozowanego proszku metalicznego i substancji wiążącej. Wydajność tego procesu dochodzi do 8200 cm3/h. Produktywność systemu wzrasta, dzięki możliwości jednoczesnego wytwarzania wielu elementów, które następnie trafiają na półki stelażu, na którym przechodzą kolejne etapy, a więc chemiczny i termiczny. Według twórców systemu, taki proces produkcyjny, w porównaniu do laserowych technik przyrostowych przynosi stukrotne oszczędności w zakresie czasu i dwudziestokrotne pod względem kosztów. Ograniczeniem jest rozmiar przestrzeni roboczej o wymiarach 330x330x330 mm, jednak modułowy charakter systemu pozwala na skalowanie produkcji na skalę seryjną. Proces stanowi więc ekonomiczną alternatywę dla jednostkowej produkcji technikami laserowymi, ale także dla procesu wtryskowego formowania metali.

desktopmetal.com
news.mit.edu