16 kwietnia 2024


Inżynierowie z Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) na Massachusetts Institute of Technology opracowali system wizyjny, pozwalający robotom na inspekcję przedmiotów i analizę ich kształtu pod kątem czynności manipulacyjnych.

robot vision

System, noszący nazwę gęstych sieci obiektu (Dense Object Nets – DON), przetwarza widok zdjęć na zbiór punktów. Uzyskane obrazy są przetwarzane na trójwymiarowe mapy, co powala rozpoznawać przedmioty ułożone w różnych pozycjach. Dzięki inspekcji wizualnej z różnych puntów i kątów, możliwa jest także identyfikacja struktur takich jak ucho czy uchwyt. System może także odróżniać lewą i prawą stronę symetrycznych przedmiotów. W konsekwencji robot wyposażony w taki system może rozpoznawać zdefiniowane obiekty wśród grupy różnych przedmiotów, a także chwytać je w określonym miejscu, np. za ucho, według zadanej klasyfikacji. Może także manipulować niezdefiniowanymi przedmiotami, kierując się wynikami analizy ich budowy.

csail.mit.edu