25 lipca 2024


Wadą używanych obecnie robotów często jest ich wielkość i kształt, które sprawiają, że maszyna nadaje się wyłącznie do wykonywania jednej, określonej czynności. Ponadto, uszkodzenie jakiegokolwiek elementu wymaga nierzadko demontażu całego urządzenia.

Naukowcy pod kierunkiem akademików z Cornell University skonstruowali roboty modułowe, które mogą postrzegać otoczenie, samodzielnie podejmować decyzje i przybierać różne kształty. Moduły komunikują się ze sobą za pośrednictwem magnesów, a z centralną jednostką sterującą przy pomocy sieci Wi-Fi.
– Po raz pierwszy modułowe roboty zostały zademonstrowane z autonomiczną rekonfiguracją i zachowaniem opartym na percepcji – mówiła Hadas Kress-Gazit, profesor inżynierii mechanicznej i lotniczej oraz główna badaczka projektu. Podkreślała również, że postawiono pierwszy krok na drodze do w pełni użytecznych, adaptacyjnych, autonomicznych i uniwersalnych robotów. – Chcę powiedzieć robotowi co ma robić i jakie mają być jego cele, a nie jak to zrobić – mówiła profesor.
Zaprezentowane roboty składają się z modułów w kształcie sześcianów, które mogą się samodzielnie dowolnie łączyć i rozdzielać. Kolejnym krokiem będzie konstrukcja modułowego robota przeznaczonego do wykonywania serii konkretnych zadań.

www.cornell.edu