22 kwietnia 2024


Drony wykorzystywane są do akcji ratowniczych, zwiadowczych itp. Dosyć precyzyjnie spełniają swoje zadania wykorzystując systemy pozycjonowania GPS. Często zdarza się jednak, że sygnał GPS nie jest odbierany lub jest słaby i niewiarygodny. Wystarczy gęsta pokrywa koron drzew w lesie. Współczesne roboty mogą swobodnie poruszać się pomiędzy bardzo nawet gęstymi gałęziami, przemieszczać się po pniach i ścianach, jednakże bez sygnału GPS nie są w stanie określić precyzyjnie swoich pozycji.

pozycjonowanie bez gps

Naukowcy Massachussets Institute of Technology (MIT) zaproponowali inne rozwiązanie wykorzystujące flotę dronów, głównie wielowirnikowych. Wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa. Każdy z robotów ma wbudowany dalmierz laserowy do określania lokalizacji i planowania ścieżki lotu. Każdy z nich tworzy trójwymiarową mapę terenu, która za pomocą specjalnego algorytmu korygowana jest w bazie. Algorytm łączy i określa znane i nieznane miejsca. W naziemnym punkcie bazowym powstaje mapa 3D, na podstawie map dostarczonych przez poszczególne roboty, skorygowana o istniejące wcześniej mapy. Umieszczony na każdym z dronów system LIDAR tworzy skan 2D, który pozwala unikać pomyłek, polegających np. na naniesieniu na mapy po raz kolejny tego samego punktu. W efekcie powstaje dokładna mapa 3D badanego terenu, pozwalająca np. na precyzyjne przeprowadzenie akcji ratowniczej, pomimo braku sygnału GPS.

web.mit.edu