19 czerwca 2024


Struktury metaloorganiczne MOF są jednymi z najbardziej obiecujących materiałów. Mają dużą chropowatość i ciekawe właściwości optyczne i elektroniczne. Nadawać się mogą do separacji gazów, budowy czujników, fotokatalizy itp.

struktury metaloorganiczne

Zespół naukowców z EPFL Sion w Laboratorium Symulacji Molekularnej opracował system oparty na MOF, który może dokonywać nie jeden, ale dwa rodzaje fotokatalizy, w tym samym czasie. Materiał zawiera tani i łatwo dostępny fosforek niklu Ni2P i jest zdolny do przeprowadzania fotokatalizy w świetle widzialnym, czyli z wykorzystaniem 44% widma słonecznego. Pierwszym typem fotokatalizy jest tzw. rozszczepienie wody na wodór i tlen. Wodór może być wykorzystany jako paliwo np. w ogniwach paliwowych. Drugim typem fotokatalizy jest oczyszczanie wody ze związków organicznych. Naukowcy zbadali ten rodzaj reakcji stosując rozwór rodaminy. Okazało się, że obydwie reakcje przebiegały zgodnie z oczekiwaniami naukowców i po raz pierwszy – w taniej i względnie łatwej do otrzymania strukturze, niezawierającej drogich metali szlachetnych.

www.epfl.ch