24 maja 2024


W ramach projektu DEmiL (niem. Direktgekühlter Elektromotor mit integralem Leichtbaugehäuse) w Instytucie Fraunhofera we współpracy z KIT (Karlsruhe Institute of Technology) opracowano nową koncepcję silnika elektrycznego, wykonanego z materiałów kompozytowych z innowacyjnym układem chłodzenia.

directlycooledelectricmotor
Przekrój silnika

Konstrukcja silnika zakłada zastosowanie wiązek drutu o prostokątnym przekroju poprzecznym i poprowadzenie przez zaoszczędzoną przestrzeń kanału chłodzącego wewnątrz uzwojenia stojana, co eliminuje potrzebę odprowadzania ciepła przez obudowę. W konsekwencji obudowa może być zbudowana z tworzywa. Kanały chłodzące wykonane zostały z duromeru wzmocnionego włóknami, odpornego na działanie chemicznych czynników chłodzących.

directlycooledelectricmotor2
Obwód chłodzenia w stojanie

Obudowę uzyskano w procesie formowania wtryskowego z użyciem Vyncolitu X7700, a stojan został na niej zabudowany w procesie overmoldingu przy użyciu przewodzącej termicznie żywicy epoksydowej (Sumikon EME-A730E). Obecnie trwają badania układu chłodzenia silnika, ale sam projekt został zaprojektowany w sposób umożliwiający produkcję seryjną.

fraunhofer.de