26 czerwca 2024


Kierowany przez Yuichi Itoh zespół naukowców z uniwersytetu w Osace opracował nowy wyświetlacz, który jest elastyczny, trójwymiarowy i interaktywny. Może on przyjmować różne kształty.

N 6 Wyswietlacz rurowy 3D

Urządzenie składa się z elastycznej rury, w której znajdują się dwufazowe płyny, nie mieszające się ze sobą. Zabarwiona woda z powietrzem jest tworzywem, z którego, za pomocą precyzyjnej pompy, powstaje oczekiwany obraz. Stosując odpowiednie ciecze można uzyskać wyświetlacz termowizyjny lub luminescencyjny. Można budować duże i dobrze widoczne wyświetlacze służące ostrzeganiu uczestników ruchu drogowego, jak również niewielkie, w miejscach gdzie tradycyjny wyświetlacz trudno byłoby zmieścić. Kolejną zaletą jest możliwość uzyskiwania dowolnych kształtów. Elastyczny wyświetlacz można zawinąć np. na ramieniu pacjenta, w celu monitoringu medycznego, na niewielkiej rurze lub na dużych powierzchniach o dowolnym kształcie.
Yuichi Itoh porównując nowy trójwymiarowy elastyczny wyświetlacz z obecnie stosowanymi wyświetlaczami 2D stwierdził, że powstaje zupełnie nowe środowisko informatyczne.

www.osaka-u.ac.jp