21 czerwca 2024


Toyota wraz z holenderskim Dutch Institute for Fundamental Energy Reserch (DIFER) realizują projekt LIFT (Launchpad for Innovative Future Technology), którego celem jest budowa urządzenia, które umożliwi tanie uzyskiwanie wodoru z pary wodnej, zawartej w otaczającym powietrzu.

large differartificialleaflab

Naukowcy wyszli z założenia, że uzyskiwanie np. w sposób elektrolityczny wodoru z płynów nastręcza wiele trudności, które nie występują w przypadku pary wodnej. Do sprawdzenia teoretycznych założeń posłużyli się urządzeniem z ogniwem fotoelektrochemicznym, z siatką elektrolitu polimerowego, porowatymi fotoelektrodami i wypełnieniem z materiału absorbującego wilgoć. Wydajność urządzenia osiągnęła 70% (w poprzedniej fazie badawczej zastosowano stosunkowo prymitywne ogniwo fotowoltaiczne absorbujące jedynie 5% pasma światła słonecznego). Obecnie przystąpiono do tzw. studium wykonawczego, w którym ma powstać działający prototyp.

www.toyotanews.eu